Pirmdiena, 04.03.24, 08:51Galvenie/Главные | Reģistrācija/Регистрация | Ieeja/Вход

Sadaļas kategorijas

Taro klājumi/Расклады Таро

Maģisko spēju talismans/Талисман магических способностей

Maģisko spēju talismans
Талисман магических способностей


maģiskaispalīgs
 

Mērķis: Mags (starpnieks starp Augstāko un Matēriju; kreatīva vizualizācija; radošie spēki; nākotnes pareģošana; ekstrasensorika; intuīcija; iniciācija; meditācija; maģija; gudrības iegūšana; aktīvā maģiskā spēka pastiprināšana; maģisko spēju pieaugums; maģisko uzskatu attīstība; garīguma palielināšana, sapņu māksla);
Akmeņi: onikss (melnie akmeņi), ametists, akvamarīns, labradorīts.
Rūna: tiek piemērota katrā atsevišķā gadījumā, atkarībā kādu mērķi (augstāk norādīto) vēlaties sasniegt, ko izcelt.

♦Šis talismans būs lielisks palīgs tiem, kuriem dzīvē svarīgi ir attīstīt intuīciju un dzīvot saskaņā ar smalkākām sajūtām, nekā tas ir pieņemts lielākoties. Šis talismans ir īsts magu, ekstrasensu, astrologu, reikistu, jogu un līdzīgu virzienu sabiedrotais, kas iedarbina Kosmiskās plūsmas, lai darba efektivitāte būtu labāka.  

♦Mags ir izcils un veikls spēku un informācijas pārraidītājs. Mags akumulē sevī tieši maģiskās cilvēka dotības, un saprot to, ka Makrokosmos ir Mikrokosmos, un otrādi, spējot uztvert vissmalkākās enerģiju izmaiņas un sekot savai spilgti attīstītajai intuīcijai. Magam piemīt milzīgs apziņas izmaiņas potenciāls. Kārts saasina atšķiršanas un sapratnes iezīmes, palīdzēs sasniegt meistarību izvelētajā virzienā. 

Akvamarīns šajā talismanā veicina spēju saprast noslēpumus, kas apslēpti, no pirmā acu skatiena, ierastās lietās. Šis ir viens no pašiem dižākajiem maģijas akmeņiem, jo spēj atklāt jebkādus astrālus apmānus. Tāpat akvamarīns stiprina cilvēkā garīgumu, palīdz emocionāli saprast apkārtējo pasauli. Akmens palīdz cilvēkam cilvēkam novirzīt primitīvo enerģiju radošā gultnē, māca dzīvot bez ''enerģētiskiem atkritumiem''. Akvamarīna spēks palīdz iziet cilvēkam uz jauniem izzināšanas līmeņiem, parāda daudz veidu kā nolasīt un saprast informāciju. 
Ametists ir viens no trešās acs akmeņiem un ir ļoti piemērots meditācijām un citām apceres formām, jo viņa vibrācijas nomierina prātu, un ir vieglāk ieslīgt meditatīvā stāvoklī, dēļ kā augstākās zināšanas varēs vieglāk ieiet nomierinātā apziņā. Ametists mācīs to, kā atvērt durvis uz augstākiem plāniem, palīdzēs ''izvilkt'' apslēpto informāciju. 
♦Un labradorīta maģiskais spēks apveltī ar spēku sasniegt to, kas līdz šim likās nesasniedzams. Akmens ir apslēptu, neizmantotu talantu pamodināšanas avots. Viņš palīdz izpaust un attīstīt snaudošās iemaņas, kad tas ir vajadzīgs. Pastiprina paredzēšanas dotības un ezotēriskās spējas. Arī palīdz meditācijās, pateicoties spējai paplašināt apziņu un barot to ar enerģiju. Stiprina garīgo spēku un pasargā no nevēlamām enerģijas noplūdēm. Tas ir nenovērtējams meklētāju un domātāju akmens. Spēcīgi pastiprina intuīciju, palīdz pareizi saprast zemapziņas signālus. 
♦Savukārt onikss palīdzēs uztvert jaunas idejas, tās iemiesot dzīvē, sniegs radošuma dzirksti. 

♦Maģiskā palīga cena: 30 eiro
♦Piegāde DPD pakomātā Latvijā bez maksas.
♦Komplektā: kastīte (var mainīties atkarībā no piedāvājuma), talismans, dāvana, rezerves diegi (ja gadījumā ar laiku izstaipās, vai arī vajag pielāgot citu izmēru); 
Talismana aktivizācijas rituāls (katram talismanam tas ir atsķirīgs);

♦Attēlā redzamā aproce ir paraugs, attiecīgi izmēram akmeņu skaits palielinās/samazinās.

♦Ja vēlies šo talismanu iegādāties, raksti man privātu ziņu, norādot savu vai dāvanas saņēmēja plaukstas locītavas apkārtmēru, kā arī mērķi, kas norādīti piedāvājuma sākumā. Pieejami ir četri dizaini, norādīt vajag arī to dizainu, ko vēlaties saņemt.

♦Piedāvājums: pieejams

Цель: Маг (посредник между Высшим и Материей; творческая визуализация; творческие силы; гадание; экстрасенсорика; интуиция; инициация; медитация; магия; обретение мудрости; усиление активной магической силы; повышение магических способностей; развитие магических убеждений; повышение магической силы. духовность, искусство снов);
Камни: оникс (черные камни), аметист, аквамарин, лабрадорит.
Руна: подбирается в каждом конкретном случае, в зависимости от того, какой цели (см.выше) Вы хотите достичь, что выделить.

♦Этот талисман станет отличным помощником для тех, кому в жизни важно развивать интуицию и жить согласно более тонким чувствам. Этот талисман – настоящий союзник магов, экстрасенсов, астрологов, мастеров, йогов и им подобных направлений, активизирующих Космические потоки для большей эффективности работы.

♦Маг — блестящий и искусный передатчик силы и информации. Маг аккумулирует в себе магические дары человека и понимает, что Макрокосм есть Микрокосм, и наоборот, умея воспринимать тончайшие энергетические изменения и следовать своей ярко развитой интуиции. Маг обладает огромным потенциалом изменения сознания. Карта обостряет черты проницательности и понимания, поможет достичь мастерство в выбранном направлении.

Аквамарин в этом талисмане способствует способности понимать тайны, скрытые в, на первый взгляд, обычных вещах. Это один из величайших камней магии из-за его способности выявлять любые астральные обманы. Также аквамарин укрепляет духовность человека, помогает эмоционально понимать окружающий мир. Камень помогает человеку направить первобытную энергию в созидательное русло, учит жить без «энергетических отходов». Сила аквамарина помогает человеку выйти на новые уровни знаний, показывает множество способов чтения и понимания информации.
Аметист является одним из камней третьего глаза и очень подходит для медитации и других форм созерцания, так как его вибрации успокаивают разум и легче войти в медитативное состояние, поскольку в успокоенное сознание легче проникнет высшее знания. Аметист научит открывать дверь к высшим планам, поможет «вытащить» скрытую информацию.
♦А магическая сила лабрадорита дает возможность достичь того, что до сих пор казалось недостижимым. Камень – источник пробуждения скрытых, нераскрытых талантов. Он помогает раскрыть и развить дремлющие навыки, когда это необходимо. Усиливает ясновидение и эзотерические способности. Также помогает в медитациях благодаря способности расширять сознание и питать его энергией. Укрепляет душевные силы и защищает от нежелательных утечек энергии. Это бесценный камень для искателей и мыслителей. Сильно усиливает интуицию, помогает правильно понимать сигналы подсознания.
Оникс же поможет воспринять новые идеи, воплотить их в жизнь, даст искру творчества.

♦Цена магического помощника: 30 евро.
♦Доставка в посылке DPD по Латвии бесплатная.
♦В наборе: коробочка (может меняться в зависимости от предложения), талисман, сюрприз, запасные нитки (на случай, если со временем растянется или понадобится подкорректировать другой размер); Ритуал активизации талисмана (у каждого талисмана разный);
♦Браслет на фото - образец, количество камней увеличивается/уменьшается в зависимости от размера.

♦Если вы хотите купить этот талисман, напишите мне личное сообщение, указав обхват вашего запястья или запястья получателя, а также цель, указанную в начале предложения. Доступны четыре дизайна - укажите тот дизайн, который хотите получить.

♦Предложение: доступно.

    
 
                                               
Kategorija/Категория: Amuleti/Амулеты | Pievienoja/Добавил: JeraJara (03.12.23) | Autors/Автор: JeraJara
Skatījumu skaits/Просмотры: 157
Komentāru kopskaits/Число комментариев: 0
Jūsu vārds/Ваше имя *:
Sūtītāja e-pasts/Ваша почта *:
Web-site:
Vēstules tēma/Тема письма *:
Ziņojuma teksts/Сообщение *:
Vietnes reitings:
Drošības kods/Код *:

Copyright MyCorp © 2014 |